Камінь-Каширський

Відділ освіти

(03357) 2-31-86

Приймальна відділу освіти

Інформація

Проблемне питання відділу освіти

"Створення сприятливих умов та навчального середовища – шлях для забезпечення якісної освіти і розвитку творчої особистості вчителя та учня"

Головні завдання відділу освіти
Камінь-Каширської райдержадміністрації на 2017 рік:

І. Дошкільна освіта:

- забезпечити функціонування та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів, продовжити відкриття нових, переведення дошкільних навчальних закладів з короткотривалого на повний режим роботи;

- розширити мережу дошкільних навчальних закладів з групами короткотривалого перебування дітей за рахунок навчальних груп з підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі при загальноосвітніх навчальних закладах;

- забезпечити дошкільні навчальні заклади навчально-методичною літературою та розвивальними засобами навчання відповідно до вимог базового компоненту дошкільної освіти;

- впроваджувати в освітній процес дошкільних навчальних закладів сучасні освітні технології;

- сприяти підвищенню рівня науково-методичного забезпечення дошкільної освіти.

ІІ. Загальна середня освіта:

- забезпечити перехід до нових державних стандартів загальної середньої освіти;

- визначити напрямки реалізації положень Концепції Нової української школи;

- забезпечити виконання нормативних вимог щодо організації навчально-виховного процесу у початковій ланці освіти;

- забезпечити оптимізацію мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням демографічної ситуації в регіоні;

- сприяти якісному проведенню зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації у формі ЗНО випускників шкіл;

- забезпечити умови профільного навчання учнів старшої школи;

- забезпечити участь у обласних учнівських олімпіадах з навчальних предметів, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН, турнірах, інтернет-олімпіадах, конкурсах учнівської творчості;

- забезпечити системний психолого-педагогічний супровід учнів, що потребують корекції фізичного та розумового розвитку, за потреби розширювати мережу інклюзивних класів;

- завершити підключення до мережі Інтернет всіх загальноосвітніх навчальних закладів;

- забезпечити комп’ютеризацію шкіл І та І-ІІ ступенів та оновлення комп’ютерної техніки у школах І-ІІІ ступенів;

- забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

- організувати тісну співпрацю з батьками, громадами.

ІІІ. Позашкільна освіта:

- забезпечити функціонування мережі позашкільних навчальних закладів;

- впроваджувати у навчально-виховний процес інноваційні педагогічні технології;

- зміцнювати матеріально-технічну базу відповідно до сучасних вимог;

- залучати висококваліфікованих педагогічних працівників з відповідною освітою на посади керівників гуртків позашкільних навчальних закладів.

 

СТРУКТУРА ВІДДІЛУ ОСВІТИ І НАУКИ
РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ