Камінь-Каширський

Відділ освіти

(03357) 2-31-86

Приймальна відділу освіти

Річний план роботи 2018

П Л А Н

роботи відділу освіти Камінь-Каширської
районної державної адміністрації на 2018 рік

Завантажити палан роботи

І. Вступ

ІІ. Організація і регламент роботи апарату. Організаційна робота 

ІІІ. Засідання колегії відділу освіти і науки

ІV. Надання рекомендацій закладам освіти

V. Вивчення стану викладання навчальних предметів та надання методичнихрекомендацій

VІ. Робота з педагогічними та керівними кадрами

VІІ. Організація виховної роботи в закладах освіти. Моніторинг виховної роботи.

         Правовиховна робота 

VІІІ. Заходи щодо виконання Законів України «Про охорону праці», «Про забезпечення

          санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про пожежну

          безпеку», «Про цивільну оборону»

     ІХ. Фінансово-господарська діяльність. Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів

     Х. Міжнародні зв’язки 

     ХІ. Додатки:

 

1. Наради керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти

2. Наради заступників керівників шкіл з навчально-виховної роботи

3. Наради заступників керівників шкіл з  виховної роботи 

4. Наради директорів закладів дошкільної освіти  

 

5. Масові заходи

6. Перелік нормативних документів, які підлягають  вивченню у 2018 році 

 

Завантажити палан роботи