Камінь-Каширський

Відділ освіти

(03357) 2-31-86

Приймальна відділу освіти

Новини Кордони наших можливостей обмежуються лише кордонами наших бажань року

 

За словами Василя Сухомлинського, «Інтелектуальне зростання, постійне збагачення,  оновлення, поповнення, поглиблення, вдосконалення знань – це питання життя вчителів».

Нещодавно  у навчально – виховному комплексі № 1 містаКаменя-Каширського відбулося засідання  районного «круглого столу» на  тему: «Саморозвиток особистості педагога як умова креативної  самореалізації, професійного успіху», в якому взяли участь заступники  директорів шкіл з навчально-виховної роботи, керівники районних і окружних  методичних об’єднань педагогів, керівники районної школи  педагогічного новаторства, творчі вчителі. Ініціатором проведення такої зустрічі був  районний  методичний кабінет відділу освіти. Учасники  мали змогу ознайомитися з організаційно-педагогічними умовами, шляхами розвитку та реалізації  потенціалу вчителя, з основними принципами організації педагогічного стимулювання професійного зростання педагога; моделлю науково- методичного  супроводу процесу самореалізації, який базується на досвіді  роботи  шкіл району.

Організатором проведення зустрічі була  завідувач  районним методичним кабінетом відділу освіти  Камінь-Каширської райдержадміністрації Подшивалкіна Любов. Активну участь у засіданні взяла Романчук Галина,  завідувач  лабораторії соціологічних досліджень та розвитку  освіти Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, яка  глибоко проаналізувала результати вивчення громадської думки щодо якості  надання освітніх послуг у загальноосвітніх закладах району,  дала високу оцінку  в числі інших питань створеній системі  методичної роботи. Цікавим було те,  що питання «круглого столу» розглядалися за відповідними блоками: «Креативне   середовище післядипломної освіти як підґрунтя  розвитку  професійного  потенціалу педагогів», «Готовність педагогів до досягнення   педагогічного успіху», «Освітня реформа: на шляху  до Нової української школи», «Веб-середовище як засіб взаємодії педагогів», «Акмеологія професійної культури вчителя».

  Аналізуючи  креативне середовище післядипломної  освіти як підґрунтя розвитку  професійного  потенціалу педагогів, виступаючі  Макарчук Наталія, заступник  директора навчально – виховногокомплексу №1 міста Каменя-Каширського; Матвійчук Алла, заступник  директор загальноосвітньої школи села Підріччя; Приймак Ольга, вчитель біології  опорного  навчального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  села Пнівне» звернули особливу увагу на реалізацію сучасних підходів до формування  інноваційної системи методичної роботи  в школі, на значення самоосвіти для формування  професійної компетентності педагога. Про готовність   педагогів до інноваційної діяльності, до особистісного і професійного успіху, як підвищити мотивацію до професійного самовдосконалення  через організацію участі  у конкурсах фахової майстерності  досвідом ділилися Гнатюк  Надія, практичний  психолог школи села Нові Червища, Митчик  Алла, заступник директора школи села Грудки, Курчик Світлана, заступник директора та Демидюк Тетяна, вчитель початкових класів навчально – виховного комплексу №2 міста Каменя-Каширського, Хлуд Г. І., вчитель початкових класів школи села Сошичне.

Особливе захоплення викликав  обговорення питань блок «Освітня реформа: на шляху до Нової української школи». Про освітній експеримент на шляху  до Нової української школи- школи життєвих компетентностей змістовно  проаналізувала методист районного методичного кабінету Ніщик Марина.Вона зупинилася  на питаннях формування освітнього середовища, розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах  реалізації Нового державного стандарту початкової  загальної  середньої освіти. В рамках Всеукраїнського експерименту, участь в якому бере Раків-Ліська школа, наголосила  на активному впровадженні інноваційних  підходів у початковій школі. Як формується успішний  учень Нової української школичерез реалізацію Всеукраїнського науково-педагогічного  проекту «Інтелект України»  розповіла  Букало Оксана, вчитель початкових класів навчально – виховного комплексу №1 м. Каменя-Каширського. Змістовно розкрила питання «Роль методоб’єднання у формуванні педагогічної компетентності як основи  професійного  становлення  і розвитку  педагогічної майстерності вчителів» Шафарчук Валентина, голова окружного методичного об’єднання  вчителів початкових класів школи села Полиці. Вчителі інформатики Приходько Руслан та  Ніщик Юліана ( школи сіл Пнівне та  Раків Ліс), наголосили на проблемі  підвищення  рівня  інформаційної  компетентності педагога як нагальна  вимога часу і науково- методична  проблема. Геналюк Віталій, вчитель історії навчально – виховного комплексу №1 міста Каменя – Каширсього довів, що віртуальний кабінет є  інструментом  забезпечення  компетентнісного  підходу у навчанні. Борсук  Тетяна,  вчитель української мови та літератури цього ж освітнього закладу зупинилась на проблемі створення та використання блогу як сучасного засобу взаємодії педагогів.

  Групою учасників «круглого столу» було розкрите питання акмеології професійної культури вчителя. Зокрема, виступаючими Ющик Інною, вчителем початкових класів навчально – виховного комплексу №1 міста Каменя-Каширського та  Карпук Лідією, директором школи села Залісся, було наголошено, що  створення  ефективної системи мотивації вчителя-це умова розвитку його професійної  майстерності.  Роль науково-методичного супроводу в індивідуальному  інноваційному зростанні  педагогів розкрила у своєму виступі  методист районного методичного кабінету Блінова Людмила, яка звернула особливу увагу на ефективність роботи районної  школи педагогічного новаторства.  Питанню самоосвіти, саморозвитку і самовдосконалення як головним чинникам зростання професійної майстерності вчителя  присвятили свої виступи Пугач Роман, голова  окружного методичного об’єднання вчителів географії школи села Піщане, керівник майстер-класурайонної школи педагогічного новаторства таХлистік  Лідія, заступник  директора школи села Підбороччя. Вони наголосили, що  саморозвиток і самовдосконалення є необхідною  потребою у формуванні  професійної культури вчителя.

Насамкінець, завідувачем районного районного методичного кабінету Любовью Подшивалкіною були підведені підсумки роботи «круглого столу», учасниками надані пропозиції і рекомендації. Бо шлях до майстерності кожен прокладає сам. І коли ми зустрічаємо того, кого можемо  назвати «учителем» або «майстром» крокувати цим шляхом стає значно легше.