Камінь-Каширський

відділ освіти, молоді та спорту

(03357) 2-31-86

Приймальна відділу освіти

Новини Оголошено конкурс на зайняття посади державної служби категорії «В» року

Оголошено конкурс на зайняття посади жержавної служби категорії «В»

 

Наказ «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Камінь-Каширської райдержадміністрації 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття

вакантної посади державної служби категорії "В" – головного

спеціаліста відділу освіти, молоді та спорту Камінь-Каширської

райдержадміністрації  Волинської області

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації:

1.Забезпечує ефективне виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації на території району державної політики та координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань соціального становлення молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

2.Сприяє розвитку видів спорту, визнаних в Україні та сприяє у наданні фінансової підтримки громадським організаціям у проведенні фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту.

3.Організовує і проводить фізкультурно-спортивні заходи серед широких верств населення, забезпечує підготовку і проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у змаганнях різних рівнів.

4.Сприяє міжнародному співробітництву з питань молоді, фізичної культури та спорту, розвитку олімпійського, паралімпійського руху.

5.Готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм з питань поліпшення становища молоді, розвитку фізичної культури та спорту.

6.Спияє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки молоді.

7.Приймає участь у підготовці до проведення олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок і інших заходів, спрямованих на підвищення фізкультурно-спортивного, культурно-освітнього рівня молоді.

8.Сприяє, у межах своїх повноважень, організації та активації роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері з питань молодіжної політики.

9.Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань молоді, фізичної культури та спорту. Приймає участь у проведенні з цією метою методичних, науково-практичних семінарів, конференцій та інших заходів.

10.Забезпечує, в межах своїх повноважень, здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до її компетенції.

11.Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району.

12.Приймає участь у розробці розпоряджень голови райдержадміністрацій, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації державної політики щодо молоді, фізичної культури та спорту.

13.Бере участь у поданні, в установленому порядку, відповідної статистичної звітності.

14.Готує накази, організовує та контролює їх виконання.

15.Готує пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4100,00 грн, надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України "Про державну службу", надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 "Питання оплати праці працівників державних органів"

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

 

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2.Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (2017 рік).

Строк подання документів для участі у конкурсі 

до 17.00 год. 15 хв.  10 грудня 2018 року

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

44500, Волинська область, м.Камінь-Каширський,

вул.Шевченка,8, зал засідань  відділу освіти, молоді та спорту Камінь-Каширської райдержадміністрації

початок о 10.00 год. 12 грудня 2018 року (при собі необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

П’ятенко Леся Миколаївна

телефон для довідок:  (03357) 23348

osvita_kamin@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

 

1.

Освіта

Вища, не нижча ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

            Вимоги до компетентності

 

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером (рівень користувача, зазначити необхідні спеціалізовані програми, з якими повинна вміти працювати особа)

Середній рівень, навики роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

2

Необхідні ділові якості

 

1.Діалогове спілкування (письмове і усне).

2. Організаторські здібності.

3.Уміння працювати в команді.

4.Вимогливість.

3

Необхідні особистісні якості

1. Ініціативність.

2.Комунікабельність.

3.Тактовність,

4.Відповідальність.

 

Професійні знання

 

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1. Конституція України;

2. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

3. Закон України «Про державну службу»;

4. Закон України «Про запобігання корупції»;

5. Закон України «Про очищення влади»;

6. Акти Президента України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийняті в межах їх повноважень, що мають відношення до сфери професійної діяльності.

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

1.   Закон України «Про освіту».

2. Закон України «Про загальну середню освіту»

3. Закон України «Про позашкільну освіту».

4. Закон України «Про позашкільну освіту»

5. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»

 

 ЗАВАНТАЖИТИ УМОВИ